Püskürtme Beton Shotcrete Kullanım Avantajları

Püskürtme Beton Shotcrete Kullanım Avantajları

 Yüksek hızda püskürtülen taze beton püskürtüldüğü yüzeye yapışarak kendi kendisini taşıyabilir. Bu nedenle çok dik yüzeylere ve tünel, galeri gibi yerlere rahatlıkla uygulanabilir.

 
Püskürtme beton onarım ve güçlendirme işlerinde kullanılabilmektedir. Püskürtme yolu ile uygulandığından kalıp ihtiyacı normal betona göre çok azdır. Püskürtme beton, olarak normal betondan çok farklı değildir. Fakat karışımının püskürtülmeye uygun olması gereklidir. Püskürtme beton çeşitli tiplerde çelik veya sentetik lifler de içerebilir ve lifli uygulaması da oldukça yaygındır. Lifli püskürtme beton lif miktarına bağlı olarak bazı uygulamalarda hasır donatı miktarını azaltabilir veya hasır donatıya alternatif olabilir.